ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการภาพกิจกรรม นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน FQA เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

   

ภาพกิจกรรม FQA ร่วมออกบูท การประชุมวิชาการสำหรับนักกำหนดอาหาร/ นักโภชนาการ/ โภชนาการ หัวข้อ นักกำหนดอาหารในยุคไทยแลนด์ ๔.0 (Dietitians for Thailand 4.0)

    

ภาพกิจกรรม คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 20 เมษายน 2560

   

ภาพกิจกรรม สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 16 มีนาคม 2560

   

ภาพกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 31 มีนาคม 2560

    

ภาพกิจกรรม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 29 มีนาคม 2560

     

ภาพกิจกรรม การสัมมนาเรื่อง ลดปริมาณเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค ปี2 วันที่ 23 มีนาคม 2560 คุณนุชจรี ประสมศรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร

      

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ดูงาน ห้องปฏิบัติกลาง (ประเทศไทย) วันที่ 28 มี.ค. 60

      

ภาพกิจกรรม งานเกษตรศาสตร์ รวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 วันที่ 17 มีนาคม 2560

      

ภาพกิจกรรม FQA ร่วมออกบูธงาน Food Focus Thailand Roadmap #38 : Functional F&B Edition วันที่ 24 มีนาคม 2560

           

 

 

หน้า 9/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]