ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการนางสาวศุภธิดา พิมพิสนฑ์และนางไพลิน ชำนาญศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน PROPAK ASIA 2020

   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน FQA

    

ภาพกิจกรรม อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมดูงาน FQA

    

ภาพกิจกรรม บ. เจเอสเอลโกลบอล มีเดีย จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงาน FQA

    

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Food Pack Asia 2020

    

ภาพกิจกรรม ผู้ประกอบการ SMEs เข้าเยี่ยมชมดูงาน FQA

    

ภาพกิจกรรม จุดประกายไอเดียอาชีพใหม่วัยว่างงาน เข้าเยี่ยมชม FQA

    

ภาพกิจกรรม นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 23 มกราคม 2563

    

คุณภมรมาศ ทองหล่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562

    

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ฯ ประจำปี 2562

    

หน้า 4/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]