ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการภาพสถานการณ์น้ำท่วมใน มก. วันแรก

 ภาพสถานการณ์น้ำท่วมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FQA เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน FIF 2011article
อาจารย์และนักศึกษาจาก Inje University ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชม FQAarticle

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 อาจารย์และนักศึกษาจาก Inje University ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชม FQA

บริษัท เอส.พี.เอสคอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเยี่ยมชม FQAบริษัท เอส.พี.เอสคอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเยี่ยมชม FQA

บริษัท เอส.พี.เอสคอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเยี่ยมชม FQA

นิสิตจาก University Putra ประเทศ Malaysia เข้าเยี่ยมชม FQA

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 นิสิตจากUniversity Putra Malaysia  เข้าเยี่มชม/ศึกษาดูงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร(FQA) เพื่อให้ได้รับความรู้และเข้าใจในระบบการผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อจำหน่าย

ร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นarticle

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคเงินตามกำลังความสามารถ เพื่อช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 9.0 ริกเตอร์

หน้า 16/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
[Go to top]