ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการภาพกิจกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 10 มีนาคม 2560

    

ภาพกิจกรรม นิสิตระดับปริญญาโทและเอก ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 7 มีนาคม 2560

    

ภาพกิจกรรม หลักสูตร Study Tour or Food Safety Control-lmplementation and Coordination วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

    

ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

ตลาดนัด ไอเดีย ไอโดน ครั้งที่ 2

   

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมดูงาน FQA

    

การประชุมทบทวนการบริหาร (Management Review) ประจำปี 2559

       

สำนักงาน อ.ส.ค ภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาโครงสร้างห้องปฎิบัติการ

   

ข้าราชการและนักเรียนนายร้อยเข้าศึกษาดูงาน FQA

   

FQA ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาวิชาการในงาน THAILAND LAB 2016
หน้า 10/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]