ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11

    

วิสาหกิจชุมชนสู่อาซียน 2017

   

การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารตามมาตรฐานฮาลาลและคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทย วันที่ 15 ก.ย. 60

    

ภาพกิจกรรม งาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2017 วันที่ 6 – 8 ก.ย. 2560

   

ภาพกิจกรรม บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ดูงาน FQA วันที่ 30 ส.ค. 60

    

คณะผู้บริหาร จาก Visayas State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ดูงาน FQA วันที่ 18 ก.ค. 60

     

คณะดูงาน จากประเทศสิงคโปร์ ดูงาน FQA วันที่ 20 ก.ค 60

    

คณะดูงาน จากประเทศเวียดนาม ดูงาน FQA วันที่ 18 ก.ค. 60

   

บุตรเกษตรกรมืออาชีพ (Advance Young Smart Farmer) จากโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ดูงาน FQA วันที่ 18 ก.ค. 60
การบรรยายเรื่อง "ฉลากโภชนาการ โอกาสของผู้ผลิตและประโยชน์ต่อผู้บริโภค" วันที่ 16 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา

    

หน้า 1/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]