ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Ishikawa Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 19 มกราคม 2566

      

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันที่ 24 พ.ย. 2565

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท Soda Aromatic Co., Ltd และบริษัท เค เอช โรเบิร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 26 ตุลาคม 2565

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท Soda Aromatic Co., Ltd และบริษัท เค เอช โรเบิร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 26 ตุลาคม 2565

   

ภาพกิจกรรม บูธประชาสัมพันธ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในงาน Thailand LAB International 2022 วันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 ไบเทค บางนา

    

ภาพกิจกรรม การสัมมนาหัวข้อ การตรวจสอบอาหารปลอดภัย โดย ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) วันที่ 14 กันยายน 2565 งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 ไบเทค บางนา

    

ภาพกิจกรรม การสัมมนาหัวข้อ การตรวจสอบอาหารปลอดภัย โดย ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) วันที่ 14 กันยายน 2565 งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 ไบเทค บางนา

    

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงานชาวญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ของ บริษัท เค เอช โรเบิร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 25 สิงหาคม 2565

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Champasack University เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาสถานปัจเจกวิทยากัมพูชา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วันที่ 24 มิ.ย. 2565

    

หน้า 1/15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]