ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการ




ตารางการฝึกอบรม(วิชาชีพ)ปี56 article

 

 

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ ((( ( วิชาชีพ   ปี 2556

 

วันที่

หลักสูตร

อัตรา/บาท

รายชื่อผู้สอน

รายละเอียดหลักสูตร

14 มี.ค. 56

การผลิตแคบหมูและหมูแผ่น

1,300 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

คลิกที่นี่

20 มี.ค. 56

เทคนิคการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและอร่อย

1,200  บาท

คุณเพ็ญพิมล  จาตุรนต์รัศมี

คุณนิพัฒน์  ลิ้มสงวน

คลิกที่นี่

21 มี.ค. 56

การผลิตไอศกรีมผลไม้

1,500  บาท

คุณสมจิต  อ่อนเหม

คุณศิริพร  ตันจอ

คลิกที่นี่

28 มี.ค. 56

เทคนิคการผลิตผักผลไม้สมุนไพรอบแห้งและผง

1,300 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

คุณภัคณัฎฐ์  กุดวงษา

คลิกที่นี่

5 เม.ย. 56

ขนมครองแครงและโรตีกรอบ

1,200 บาท

คุณญาธิปวีร์  ปักแก้ว

คุณวาสนา  นาราศรี

คลิกที่นี่

25 เม.ย. 56

การเพิ่มมูลค่าผักผลไม้ด้วยเทคนิคการทำซอส

1,200  บาท

คุณเพ็ญพิมล  จาตุรนต์รัศมี

คุณสุภัคชนม์  คล่องดี

คลิกที่นี่

30 เม.ย. 56

การทำผลไม้อบแห้งปรุงรสและผลไม้แผ่น

1,000 บาท

คุณช่อลัดดา  เทียงพุก

คลิกที่นี่

16 พ.ค. 56

เทคนิคการแปรรูปน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพระดับครัวเรือน

1,000 บาท

คุณดวงจันทร์  เฮงสวัสดิ์

คุณสมจิต  อ่อนเหม

คลิกที่นี่

17 พ.ค. 56

ขนมเค้กขั้นพื้นฐาน (5 สูตร)

1,500 บาท

คุณวาสนา  นาราศรี

คุณญาธิปวีร์  ปักแก้ว

คลิกที่นี่

6 มิ.ย. 56

การผลิตน้ำปลาหวานบรรจุขวด

1,300 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

คลิกที่นี่

18 มิ.ย. 56

นมถั่วเหลือง เต้าหู้แข็ง เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด เต้าฮวยน้ำขิง

1,200 บาท

คุณสมจิต  อ่อนเหม

คุณศิริพร  ตันจอ

คลิกที่นี่

21 มิ.ย. 56

หม่านโถและซาลาเปาไส้ต่าง ๆ

1,500 บาท

คุณวาสนา  นาราศรี

คุณญาธิปวีร์  ปักแก้ว

คลิกที่นี่

11 ก.ค. 56

การผลิตหมูทุบ หมูฝอย หมูสวรรค์ เพื่อสร้างอาชีพ

1,300 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

คลิกที่นี่

19 ก.ค. 56

การทำปาท่องโก๋เกลียวและสังขยาใบเตย

1,000 บาท

คุณดวงจันทร์  เฮงสวัสดิ์

คุณบัวไข  พรหมพินิจ

คลิกที่นี่

15 ส.ค. 56

เฉาก๊วย ซ่าหริ่ม

1,000 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณงามจิตร  โล่วิทูร

คุณสุภัคชนม์  คล่องดี

คลิกที่นี่

12 ก.ย. 56

การทำปั้นขลิบทอดและหมี่กรอบ

1,000 บาท

คุณอุษา  ภูคัสมาส

คุณเย็นใจ  ฐิตะฐาน

คลิกที่นี่

17 ก.ย. 56

แซนด์วิชสเปรดและน้ำสลัดจากน้ำนมถั่วเหลืองสูตรไขมันต่ำ

1,200 บาท

คุณวราภรณ์  ประเสริฐ

คุณสุภัคชนม์  คล่องดี

คุณอัญชนา  กำลังหาญ

คลิกที่นี่

19 ก.ย. 56

เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

1,200 บาท

คุณนิพัฒน์  ลิ้มสงวน

คุณวราภรณ์  ประเสริฐ

คุณอัญชนา  กำลังหาญ

คลิกที่นี่

26 ก.ย. 56

การทำถั่วเคลือบและกรอบเค็ม

1,000 บาท

คุณอุษา  ภูคัสมาส

คุณเย็นใจ  ฐิตะฐาน

คลิกที่นี่

7 พ.ย. 56

เทคนิคการทำขนมเปี๊ยะ ขนมโมจิ

1,000 บาท

คุณอุษา  ภูคัสมาส

คุณวาสนา  นาราศรี

คลิกที่นี่

19 ธ.ค. 56

การเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ

1,200 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณวีรชัย  โทบาง

คุณพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ

คลิกที่นี่

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

หมายเหตุ : วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-

โทรศัพท์ :  0-2942-8629-35 ต่อ 223  (คุณสงกรานต์  ลาเวียง) และ (คุณวันทนีย์  คงทัด)

โทรสาร : 0-2561-1970 , 0-2940-6455 , E-mail : ifrskl@ku.ac.th Website : www.ifrpd.ku.ac.th

 

 

 

 

 




ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรนวัตกรรมแปรรูปอาหาร
Thailand LAB ปี 2565
กิจกรรมเสวนาพิเศษ เรื่อง “ความปลอดภัยอาหารกับโรคโควิด-19”
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทเครื่องแกงพร้อมปรุง ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
งาน THAILAND LAB 2020 (28-30 October 2020) BITEC, Bangkok
งาน PROPAK ASIA 2020 (20-23 October 2020) BITEC, Bangkok
รับสมัครนักวิทยาศาตร์ ณ FQA
ประชาสัมพันธ์การเปิดจองบูธ HAPEX2017
รับสมัครพนักงานมหาลัยเงินรายได้
รับสมัครพนักงานเงินรายได้
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา
ขอเชิญร่วมอบรม "การตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยเทคนิค ELISA"
IFRPD Innovative Food Festival Let's Celebrate
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2557
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557
การประกวด/คัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เชิงนวัตกรรม ประจำปี 2557
ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เชิงนวัตกรรมเข้ารับการคัดเลือกในงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2557
เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
เทศกาลอาหารเจ
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 5อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 5 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา article
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา article